La Radio Erevan se întreabă:

– Exista o definiţie marxist-leninistă a automobilului?

– În principiu da. Automobilul este un mijloc de transport cu 4 roţi în care se deplasează clasa muncitoare, în persoana liberilor săi aleşi.