Cînd îţi revezi notiţele înaintea unui examen, cele mai importante vor fi ilizibile.