Informaţia se transmite eficient în organizaţii, cu excepţia faptului că veştile rele întîlnesc mari piedici în a circula în sus. Oamenii din vîrf iau decizii ca şi cum timpurile ar fi bune, pe cînd oamenii de jos ştiu că organizaţia se prăbuşeşte.