Nu este niciodată prea clar cîte mîini sau creiere sînt necesare pentru a îndeplini o acţiune. Dar oricine are responsabilitatea îndeplinirii acestei acţiuni va protesta, spunînd că sînt necesare resurse mai mari.