Doi surdomuti se întîlnesc pe stradâ

.Ce faci Gicâ? ( gesticulînd )

.Eu fac bine.

.(gesticulînd)Cum mâ, tu vorbesti din nou?

.Am fost la doctor si m-a vindecat.

.Dâ-mi si mie adresa;

Dupâ ce aflâ adresa, se duce la doctor acasâ, sunâ la sonerie, îi deschide usa un negrotei cu fustâ pînâ în pâmînt-

.Ce doresti domnule?

.Domnule doctor, prietenul meu mi-a dat adresa dumneavoastrâ si vâ rog sâ mâ ajutati si pe mine sâ vorbesc din nou.

. Bine domne, intrâ si dezbracâ-te

.Pâi doctore, totul e la gît, de ce sâ mâ dezbrac?

.Eu sînt doctorul, eu decid,dezbracâte.

Acum întoarce-te cu spatele la mine

.Pâi problema e în fatâ, si nu în spate domnule doctor

.Eu sînt doctorul, eu decid, executarea

.Acum apleacâ-te

.Domnule doctor, totul este sus, nu jos

.Eu decid, si apleacâ-te.

Sâracul surdomut se executâ, la care doctorul îsi ridicâ sutana, si cu o loviturâ seacâ i-o înfige.

.Aaaaaaaa !!

.Bine, mîine vii pentru b.