După şase luni de fericire conjugală, Bill şi Jane şedeau în faţa focului liniştiţi, cînd se auzi un ciocănit în uşă. Bill se duse la uşă şi o deschise. Cine era? Soacra lui cu două geamantane.

– Vreau să stau aici, spuse dumneaei.

– Foarte bine. Acolo să stai, îi replică Bill trîntindu-i uşa în nas.