La ora de psihologie, elevii trebuie să scrie o lucrare cu tema “Ce este lenevia?”. Sean O’Brien predă caietul după numai cîteva minute. Intrigat, profesorul îl deschide, dar nu găseşte decît foile goale. Abia pe ultima pagină, jos, stă scris cu caractere mici: “Asta-i lenevia”.